CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Hồng Sơn

CÔNG TY TNHH PHÚ ANH ĐÀO NHÂN PHÚC

Mã số thuế: 2902056639
Chi cục thuế:
Địa chỉ: 98 Lê Huân, khối 3, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH CƠ ĐIỆN LẠNH- ĐIỆN TỬ HỒNG SƠN

Mã số thuế: 2900326449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Bùi NGuyên Hạnh, khối 10, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LIÊN HỒNG

Mã số thuế: 2900327040
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 53 đường Lê Huân, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÔNG TIỀN

Mã số thuế: 2900326495
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Nghĩa, khối 1, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC KIM THÀNH HUY

Mã số thuế: 2900327241
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 03, đường Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 2900327957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 4 đường Trần Phú- Vinh, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP IN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325935
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 216, đường Trần Phú, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN

Mã số thuế: 2900327121
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 17, đường Cao Thắng, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC NGỌC TRÂM KIM HÓA

Mã số thuế: 2900327763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÁ VÀNG

Mã số thuế: 2900326696
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 04, đường Trần Phú, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 28