CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Hưng Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HOÀ PHÁT

Mã số thuế: 2902056300
Chi cục thuế:
Địa chỉ: Số 112, Đường Văn Đức Giai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326304
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 4, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP HỮU NGHỊ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326135
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 74, đường Lê Lợi, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP DÂU TẰM TƠ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325847
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 39 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH

Mã số thuế: 2900327065
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 72, đường Lê Lợi, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM Á

Mã số thuế: 2900326689
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 7, đường Hồ Sỹ Dương, khối Trường Tiến, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINH

Mã số thuế: 2900325999
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 40, đường Lê Lợi, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUỲNH HÀ

Mã số thuế: 2900326671
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325558
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 65, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT THĂNG LONG

Mã số thuế: 2900327435
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 8, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 85