CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Hưng Phúc

CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 1800156801-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 06, ngõ 146B, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ VINH

Mã số thuế: 2900327160
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 70, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH 22-12

Mã số thuế: 2900326417
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 09, ngõ A1, Trần Hưng Nhượng, khối Bình Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯỢC CHIẾN THẮNG

Mã số thuế: 2900326350
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 17, đường Thành Thái, khối Quang Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN 6

Mã số thuế: 2900325325
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 72, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã số thuế: 0100100417-015
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 2, đường Duy Tân, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

PHÂN VIỆN ĐIỀU TRA QUY HOẠCH RỪNG BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2900330501
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 44 đường Tân Phúc, khối Tân Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM GIỐNG CHĂN NUÔI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900387113
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 10A, Trần Huy Liệu, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG HERMANN GMEINER VINH

Mã số thuế: 2900429959
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 30 đường Hermann Gmeiner, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2900432278
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 9, đường Yên Vinh, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 60