CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Lê Lợi

DOANH NGHIỆP TN CHÂU PHÁT

Mã số thuế: 2900140243
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 73, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN 475

Mã số thuế: 3000107911
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Ngõ 89, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CỬA HÀNG SỐ 2 – CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ AN

Mã số thuế: 2900325759-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 4 – Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ Ô TÔ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325283
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 219, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP 482

Mã số thuế: 2900324346
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 155, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG KIM DUNG THÔNG

Mã số thuế: 2900327308
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 29, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ 470

Mã số thuế: 2900325406
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 38-Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH THÀNH VINH

Mã số thuế: 2900328975
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khách sạn Thành Vinh, số 213 đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900329009
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 72 đường Phan Bội Châu, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492

Mã số thuế: 2900329305
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 198, đường Trường Chinh, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 72