CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Quán Bàu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KINH DOANH MẠNH HIỀN

Mã số thuế: 2902055836
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 9A, đường Nguyễn Trãi, khối 10, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VWEST

Mã số thuế: 2902055811
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 05-Đường Phan Bội Châu, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI 4

Mã số thuế: 2900325357
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 02, đường Lệ Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ NGUYÊN HẢI

Mã số thuế: 2900326992
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẮNG LỢI

Mã số thuế: 2900326872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: số 9, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 5

Mã số thuế: 2900324480
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Phường Quán Bàu, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP NAFOODS GROUP

Mã số thuế: 2900326375
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 47, Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MIỀN NÚI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325519
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 1A, đường Tản Đà, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM SƠN TRANG

Mã số thuế: 2900326544
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 9A, đường Nguyễn Trãi, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 2900326939
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 69, đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 67