CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Trung Đô

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ VINH

Mã số thuế: 0100111948-019
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 231, đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THẠCH AN

Mã số thuế: 2900325244
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 132, Đường Ngô Thì Nhậm, Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ

Mã số thuế: 2900324272
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 205, đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH BẾN THUỶ

Mã số thuế: 2900325678
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 41, đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT – ĐỨC NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900390236
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 315 – Đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUYẾT THẮNG

Mã số thuế: 2900432246
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 161, đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀ PHÚ

Mã số thuế: 2900434726
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 119, đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯU TRỌNG

Mã số thuế: 2900464960
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 87, đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TÀU QUỐC VÀ XÂY LẮP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900484910
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 2900508738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 317, đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 49