CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI 22/12

Mã số thuế: 2900535594
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ CƠ KHÍ 12/9 HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2900802627
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HẢI LINH

Mã số thuế: 2900923188
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

UBND XÃ HƯNG CHÍNH

Mã số thuế: 2900930629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, xã Hưng Chính, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HỒNG

Mã số thuế: 2901016760
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Xuân Sơn, xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HƯNG CHÍNH

Mã số thuế: 2901026857
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG CHÍNH

Mã số thuế: 2901026864
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH HUY

Mã số thuế: 2901026783
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHÁNH TÂN

Mã số thuế: 2901084263
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUYỀN TRANG

Mã số thuế: 2901141779
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà bà Dung, xóm 4, Xã Hưng Chính, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 9