CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Đông

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326985
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 360, đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THỰC PHẨM DẦU KHÍ

Mã số thuế: 2900325928
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai, Khu Công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG THÀNH ĐÔ

Mã số thuế: 2900468796
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Trung Thuận, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP SAO MAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2900484903
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường N2, lô 2, khu công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÁNH VINH

Mã số thuế: 2900488351
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Đăng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG HƯNG

Mã số thuế: 2900489644
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HIỀN HẢI

Mã số thuế: 2900545401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 51, đường Nguyễn Chí Thanh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 2900548226
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 388, đường Đặng Thai Mai, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN LÀNG SEN

Mã số thuế: 2900556869
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 89, đường Bùi Dương Lịch, xóm Yên Bình, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƯỜNG THỊNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900558055
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 83 A, đường Hồ Học Lãm, xóm Yên Khang, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 21