CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Hưng Hòa

UBND XÃ HƯNG HOÀ

Mã số thuế: 2900559806
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Phong Đăng, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY LẮP – THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP LAM HỒNG

Mã số thuế: 2900579400
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Chu Huy Mân, Xóm Phong Đăng, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900735875
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Chu Huy Mân, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN XÂY DỰNG DŨNG NAM

Mã số thuế: 2900915652
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Phong Thuận I, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI, XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901104600
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đinh Văn Bảo, xóm Phong Thuận 1, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 2901250224
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: xóm Phong Khánh, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BÔNG SEN

Mã số thuế: 2901373226
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà bà Đinh Thị Ngọc Tú, xóm Phong Hảo, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TH TRUE OIL

Mã số thuế: 2901385327
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Thuận 2, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯNG HOÀ

Mã số thuế: 2901539288
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Khánh Hậu, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGUỒN NHÂN LỰC VINH

Mã số thuế: 2901569892
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Phong Quang, Xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 4