CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghi Ân

CÔNG TY T622 – TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Mã số thuế: 2900387219
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHÂU GIANG

Mã số thuế: 2900523888
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 2,, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

UBND XÃ NGHI ÂN

Mã số thuế: 2900534382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: UBND xã Nghi ân, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI – CHI NHÁNH BẢO VỆ THỰC VẬT AN GIANG TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 1600192619-017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỆT MAY GIA HƯNG

Mã số thuế: 2900598548
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG GIAO THÔNG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900599661
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Phan Huy Sỹ, xóm 2, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ

Mã số thuế: 2900619156
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NỀN VIỆT

Mã số thuế: 2900897788
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT

Mã số thuế: 2900922723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI VĂN HỒNG

Mã số thuế: 2901014724
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hồng Nhung, xóm Kim Mỹ, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 10