CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghi Đức

UBND XÃ NGHI ĐỨC

Mã số thuế: 2900534449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xã Nghi Đức, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN QUY HOẠCH THIẾT KẾ KHẢO SÁT XÂY DỰNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900660524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Kim Quang, đội 11, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG VẠN ĐỨC

Mã số thuế: 2900762893
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ 262

Mã số thuế: 2900912059
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Xuân Hoa, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI ĐỨC

Mã số thuế: 2901037739
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Xuân Hoa, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NGHI ĐỨC

Mã số thuế: 2901037746
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẠI HOÀNG

Mã số thuế: 2901084425
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hải, xóm Xuân Hoa, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP DƯƠNG BÌNH LINH

Mã số thuế: 2901137758
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Hồng Ngân, xóm Xuân Trung, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON NGHI ĐỨC

Mã số thuế: 2901138046
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Xuân Hoa, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUYÊN Á

Mã số thuế: 2901143575
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 7