CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghi Kim

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 2900327643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Chất, xóm 15, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LƯU NGA

Mã số thuế: 2900372942
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 258, xóm 15, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2900428497
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP THUỶ LỰC

Mã số thuế: 2900432172
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN QUẾ LÂM

Mã số thuế: 2900489676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 34, đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

UBND XÃ NGHI KIM

Mã số thuế: 2900534350
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 5 – xã Nghi Kim, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SANG HOA

Mã số thuế: 2900579922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Sang, xóm 13B,, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP GIỐNG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900598851
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 32 đường Đặng Thai Mai, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG THẮNG

Mã số thuế: 2900607136
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Sinh, xóm 10, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 3700381324-024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Nghi Kim, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 19