CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Nghi Liên

CÔNG TY CP BAO BÌ VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900326262
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km số 10, Quốc lộ 1A, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BÍCH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900330734
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SX, TÔN, SẮT THÉP, VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ HÀNG TIÊU DÙNG ĐN

Mã số thuế: 2900464061
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Nam Liên, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VINH THÀNH

Mã số thuế: 2900483988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP TRƯỜNG THỊNH VINH

Mã số thuế: 2900501235
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: xóm 18A, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2900523510
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà Bà Đoàn Thị Duyên, xóm 18a, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

UBND XÃ NGHI LIÊN

Mã số thuế: 2900534311
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 6 – xã Nghi Liên, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SX BẬT LỬA GA TRUNG LAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2900548843
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 18 B, xã Nghi Liên, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUYỀN TRINH

Mã số thuế: 2900580043
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà bà Phạm Thị Trinh, xóm 5, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG TRƯỜNG ANH

Mã số thuế: 2900704193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Ngô Bá Lĩnh, xóm 18C, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2 3 13