CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Cửa Lò

DOANH NGHIỆP TN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2900562044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Đại Tây Dương, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM CTCP – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100103866-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 284, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG – GIAO THÔNG VÀ THUỶ LỢI HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2900600684
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SƠN HẢI

Mã số thuế: 0101520686-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thức Tự, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SỐ 7

Mã số thuế: 2900608789
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 13, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THÀNH HOA

Mã số thuế: 2900747694
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 238, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TV& ĐT ĐA LĨNH VỰC NGỌC TÍCH

Mã số thuế: 2900609895
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 1, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC HÙNG

Mã số thuế: 2900766312
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số nhà 127, đường Nguyễn Sinh Cung, khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH CỬA LÒ

Mã số thuế: 0100111948-115
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP GOLF BIỂN CỬA LÒ

Mã số thuế: 2900771584
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 4 69