CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Cửa Lò

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 2900778318
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Việt Thái, số 266, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY LIÊN DOANH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ TRÊN BIỂN

Mã số thuế: 2900780211
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 2, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUÝ HIẾU

Mã số thuế: 2900803123
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 242, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VĂN MINH

Mã số thuế: 2900839257
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Thân Hoa, đường Mai Thúc Loan, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG HỢI

Mã số thuế: 2900880921
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HANOCO

Mã số thuế: 2900897040
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 168, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

VP ĐĂNG KÝ QSD ĐẤT THỊ XÃ CỬA LÒ

Mã số thuế: 2901017919
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

Mã số thuế: 2900922829
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 103 Đại lộ Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NGHI HƯƠNG

Mã số thuế: 2901017690
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 12, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ

Mã số thuế: 2901017683
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 4, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 4 5 69