CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Cửa Lò

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ARCHLAND

Mã số thuế: 0313229782-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

UBND PHƯỜNG NGHI THU

Mã số thuế: 2902041858
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đ.Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẠI TÙNG LÂM

Mã số thuế: 2902044489
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 188, đường Bình Minh, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRẦN THẠCH CAO CÔNG VƯỢNG

Mã số thuế: 2902019041
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 9, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG BẮC HẢI

Mã số thuế: 2902042019
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN QUÂN

Mã số thuế: 2902046052
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: khối 1, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

UBND PHƯỜNG NGHI TÂN

Mã số thuế: 2902041897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 1, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ HN

Mã số thuế: 2902043301
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 82E, Đ.Hoàng Đan, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG QUÂN CENTURY

Mã số thuế: 2902055272
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 259, Đường Phạm Huy, Phường Thu Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH DU LỊCH QUỐC TẾ TÂN PHÚC LỢI

Mã số thuế: 2902043245
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: 50 đường Nguyễn Quý Công, Khối 6, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 67 68 69