CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325702
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 78, đường Cửa Hội, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHI HẢI

Mã số thuế: 2900437558
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Tân, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ CẢNG CÁ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900484244
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Giang 2, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN QUANG HƯƠNG

Mã số thuế: 2900393082
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Thanh, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900597590
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHUNG LAN

Mã số thuế: 2900613690
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Giang II, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN & DỊCH VỤ CỬA HỘI

Mã số thuế: 2900753962
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xí nghiệp đánh cá Cửa Hội (cũ), khối Hải Giang I, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH 1 TV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900779897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH MAI

Mã số thuế: 2900806533
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HÙNG DUNG

Mã số thuế: 2900871331
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Hùng, khối Hải Thanh, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 8