CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Hòa

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0101606044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI CHUNG NGHĨA

Mã số thuế: 2900653005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Liên Hoà, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI – THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÕ MINH

Mã số thuế: 2900478522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Đông Hòa, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÕ DŨNG

Mã số thuế: 2901016619
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Võ Hợi, khối Hải Bằng I, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TOÀN KHANH

Mã số thuế: 2901399954
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Thế Khanh, Khối Tân Phúc, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH AN THỊNH

Mã số thuế: 2901404869
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Liên Hòa, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THẾ TRIỀU

Mã số thuế: 2901419287
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Võ Thế Phố, khối Bắc Hòa, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SƠN HẠ

Mã số thuế: 2901570873
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 544, đường 535 Vinh – Cửa Hội, khối Tân Diệu, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ YI – KANG

Mã số thuế: 2901579629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Phạm Nguyễn Du, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901622673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường 20, Phường Nghi Hoà, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 4