CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CỬA LÒ

Mã số thuế: 2900334760
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Trần Phú, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHI HƯƠNG

Mã số thuế: 2900437565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 116, Đ.Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG KHÁNH

Mã số thuế: 2900438382
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 246, đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN ĐÀO HỒNG ĐỨC

Mã số thuế: 2900486876
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Cẩm Hưng, số 30, đường Mai Thúc Loan, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 2900520365
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Trung Thành, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THANH THUỶ

Mã số thuế: 2900492816
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHÁCH SẠN ANH TUẤN

Mã số thuế: 2900520372
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐÔNG ĐÔ

Mã số thuế: 2900531617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Đông Đô, đường 13, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH AN ĐÔNG

Mã số thuế: 2900555128
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 2900562051
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 5, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 21