CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Tân

CÔNG TY TNHH XUÂN SƠN

Mã số thuế: 2900321024
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 2, phường Nghi Tân, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂN XUÂN

Mã số thuế: 2900531582
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÀNH KIỀU

Mã số thuế: 2900588839
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Xuân Thành, khối 1, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI ETSC

Mã số thuế: 2900736163
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: 172, Hoàng Nguyên Cát, khối 1, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNSUNWINDOW

Mã số thuế: 2901232521
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hòe, khối 1, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TOÀN VIỆT

Mã số thuế: 2901274232
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Phụ, khối 6, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP NỘI THẤT TÂN GIA

Mã số thuế: 2901279336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Mai, Khối 7, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THÀNH TÂM AG

Mã số thuế: 2901287721
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901299276
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 5, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – XUẤT KHẨU – THƯƠNG MẠI VẠN TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 2901352226
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Văn Sinh, khối 2, Phường Nghi Tân, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 6