CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Thu

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH CỬA LÒ

Mã số thuế: 2900328774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tông, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 2900328894
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Hạ Long, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN HÀ NỘI – CỬA LÒ

Mã số thuế: 2900328862
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG LỘC

Mã số thuế: 2900520397
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 05, đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

NHÀ KHÁCH TỈNH UỶ

Mã số thuế: 2900577763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 222, Đ.Bình Minh, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900587218
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khách sạn Như ý, số 9, đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 2900622487
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA NGHỆ AN

Mã số thuế: 0300588569-011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Sào Nam, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

Mã số thuế: 2900778477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2900783727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 11