CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Nghi Thủy

CÔNG TY CP DẦU KHÍ SÀI GÒN – NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900682888
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 1, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI ĐÀO VÂN

Mã số thuế: 2901014555
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Đào, khối 5, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 2901139089
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 10, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VINH ĐÀO

Mã số thuế: 2901272186
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 10, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MINH CHÂU

Mã số thuế: 2901282674
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: khối 10, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI ĐÌNH TRÌNH

Mã số thuế: 2901397594
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 28, đường Nguyễn Xý, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ MÔ TÔ NƯỚC NGỌC NHU

Mã số thuế: 2901401441
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 1, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI NGUYỄN VĂN TÂN

Mã số thuế: 2901414673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 3, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TRẦN VĂN VŨ

Mã số thuế: 2901414666
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 6, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG VĂN CHUNG

Mã số thuế: 2901414698
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 6, Phường Nghi Thuỷ, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2 3 10