CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Hoàng Mai

CÔNG TY TNHH MINH TIẾN

Mã số thuế: 2900537369
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG AN

Mã số thuế: 2900537425
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Sỹ Dương, khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TUẤN LÝ

Mã số thuế: 2900241435
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC CHƯƠNG

Mã số thuế: 2900589247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOÀNG MỸ

Mã số thuế: 2900599333
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Bùi Huy Hoàng, khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 2900600934
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT ANH TRUNG

Mã số thuế: 2900609327
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẤU HỒNG

Mã số thuế: 2900668555
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900695485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900733412
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 4 72