CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Hoàng Mai

CÔNG TY TNHH FCT NGHỆ AN – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901948756-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Tầng 1, siêu thị Mường Thanh Hoàng Mai, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DREAM HOME

Mã số thuế: 2902050965
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ SẢN XUẤT HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2902051856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Liên, khối Tân Phong, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ – GIÁO DỤC MINH TÂM

Mã số thuế: 2902052056
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚC PHƯỢNG

Mã số thuế: 2902053331
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC DỐC MỎ KẼM

Mã số thuế: 2902054078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH NGỮ NAM GIANG

Mã số thuế: 2902055593
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV KOREA HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902056269
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 70 71 72