CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Mai Hùng

CÔNG TY TNHH THÁI AN THÀNH

Mã số thuế: 2900608108
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn An Nam, Khối 19, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯ LỘC

Mã số thuế: 2900609969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Lộc, khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TÂN TÀI

Mã số thuế: 2900623018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Xuân Tân, khối 10, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC

Mã số thuế: 2900766859
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn An Bổn, khối 6, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP BIỂN ĐÔNG DHT

Mã số thuế: 2900894875
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Hằng, Khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH HUỆ

Mã số thuế: 2900923036
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Huệ, khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS MAI HÙNG

Mã số thuế: 2901019560
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 9, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC MAI HÙNG

Mã số thuế: 2901019666
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAI HÙNG

Mã số thuế: 2901123219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Mai Hùng, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HÙNG LY

Mã số thuế: 2901244904
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Thanh Hùng, khối 10, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 7