CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Quỳnh Dị

CÔNG TY TNHH HẢI TUẤN

Mã số thuế: 2900527963
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LONG THÀNH

Mã số thuế: 0101483547
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN MINH TUẤN

Mã số thuế: 2900694562
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Tiến, khối Phú Lợi 1, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM LINH SƠN

Mã số thuế: 2900859729
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Bảy, khối Yên Trung, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MAI

Mã số thuế: 2900894473
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đất Quan Viên, khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ DỊCH VỤ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900915162
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Bá Sinh, khối Yên Ninh, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH DỊ

Mã số thuế: 2901019585
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH DỊ

Mã số thuế: 2901019592
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH NGẦM VIỆT NAM-XÂY DỰNG THỦY ĐIỆN

Mã số thuế: 2901103660
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

UBND XÃ QUỲNH DỊ

Mã số thuế: 2901124205
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 7