CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Quỳnh Phương

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ PHƯƠNG TRANG

Mã số thuế: 2900394865
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà Thái Thịnh, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HẠNH PHƯƠNG LIÊN

Mã số thuế: 2900778075
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Liên, Khối Tân Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH Y TẾ DƯỢC PHẨM BÁCH KHOA

Mã số thuế: 2900936250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Hồng, khối Quang Trung, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH PHƯƠNG A

Mã số thuế: 2901019578
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH PHƯƠNG B

Mã số thuế: 2901073617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Q. Phương, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901120546
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Phương, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901121927
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Phương, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÂM ĐẠI NĂM

Mã số thuế: 2901294038
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Quyết Tiến, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘC DÂN DỤNG SANG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901369572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN QUÝ TÔN – PHAN HỒNG DŨNG

Mã số thuế: 2901375544
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Hồng Hải, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 5