CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Quỳnh Thiện

CÔNG TY TNHH BÌNH MINH

Mã số thuế: 2900328781
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Vũ Minh á, khối 8, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900329295
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LONG THIỆN

Mã số thuế: 2900330332
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Phan Hào Quang, khối 6, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KỸ NGHỆ ĐẠI BÁCH KHOA

Mã số thuế: 0301648242
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900353900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HOÀNG

Mã số thuế: 2900394914
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Khoát, khối 1, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG TẠI HOÀNG MAI

Mã số thuế: 0100106352-018
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 6 Tân Sơn, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN SÔNG MAI

Mã số thuế: 2900453687
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 2900474831
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2900515069
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 23