CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Phường Quỳnh Xuân

CÔNG TY TNHH XUÂN QUỲNH

Mã số thuế: 2900328069
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Nhà ông Doạt, xóm 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HỒNG XUÂN

Mã số thuế: 2900397626
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Biền, Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 2900431884
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Thịnh, xóm 12, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN

Mã số thuế: 2900483402
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LONG MINH

Mã số thuế: 2900553265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Cảnh Khánh, khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUÂN HÙNG

Mã số thuế: 2900573945
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Tiến Vận, khối 9, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ QUỲNH XUÂN

Mã số thuế: 2900600596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Qỳnh Xuân, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÙNG LỘC

Mã số thuế: 2900368738
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đàm Mạnh Hùng, khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 2900678666
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 16, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MAI ANH

Mã số thuế: 2900767193
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Khắc Luyên, khối 4, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 13