CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Lập

DOANH NGHIỆP TN TRỒNG RỪNG LÊ DUY NGUYÊN

Mã số thuế: 2900390451
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Tân Minh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BIỂN XANH

Mã số thuế: 2900596364
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn Đồng Thanh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900750778
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Động Lực, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP LÀNG QUỲNH

Mã số thuế: 2900769578
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Bệnh viện phong xóm Đồng Mỹ, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2900901924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Lê Duy Nguyên, xóm Đông Hồi, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LẬP B

Mã số thuế: 2901036566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đồng Minh, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2901125304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2901127710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LẬP A

Mã số thuế: 2901126770
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ CHỢ & CHẾ BIẾN HẢI SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2901133249
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hưng, xóm Tam Hợp, xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 7