CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Liên

CÔNG TY TNHH HẢI LIÊN

Mã số thuế: 2900490671
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nghị, thôn 6, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901069755
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Liên, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901085267
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901131428
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Liên, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHƯ NHƯ NGUYỆT

Mã số thuế: 2901398372
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901509942
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HƯƠNG LIÊN HẢI

Mã số thuế: 2901629277
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 2901699355
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MINH DŨNG QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901736617
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Dự, thôn 10, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN BƯỞI ĐỨC HOÀNG

Mã số thuế: 2901742265
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3