CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Lộc

CÔNG TY CP HỒNG THIỆN LỘC

Mã số thuế: 2900874808
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Hoá, xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LỘC A

Mã số thuế: 2901019698
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lộc, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC QUỲNH

Mã số thuế: 2901052021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH LỘC B

Mã số thuế: 2901084954
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS QUỲNH LỘC

Mã số thuế: 2901136539
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lộc, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 2901254885
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NEWSKY

Mã số thuế: 2901265929
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CHUNG QUỐC

Mã số thuế: 2901377968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3B, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LỘC

Mã số thuế: 2901387437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CENTURY

Mã số thuế: 2901398421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 5