CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Trang

TRƯỜNG THCS QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901019754
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901113411
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901121892
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901512085
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIẾN TỞI

Mã số thuế: 2901536054
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THUẬN HIẾU

Mã số thuế: 2901944448
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT MINH DUY

Mã số thuế: 2902019436
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO VỆ THIỆN ĐỨC

Mã số thuế: 2902020745
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An