CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI Xã Quỳnh Vinh

DN TƯ NHÂN TRỒNG VƯỜN RỪNG CĂN BÒNG

Mã số thuế: 2900511949
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trị Xóm 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VINH MAI

Mã số thuế: 2900588035
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Lê Thạc Thiết, xóm 6, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

HTX DVNN VINH HOA

Mã số thuế: 2900608926
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH VINH B

Mã số thuế: 2901046613
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS XÃ QUỲNH VINH

Mã số thuế: 2901112390
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Vinh, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH VINH A

Mã số thuế: 2901123427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Vinh, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH VINH

Mã số thuế: 2901125618
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Vinh, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH VINH C

Mã số thuế: 2901133111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Vinh, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN LÀNG SEN

Mã số thuế: 2901296155
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON QUỲNH VINH B

Mã số thuế: 2901502496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 11, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 6