CÔNG TY, DOANH NGHIỆP TẠI TX Thái Hòa

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NÔNG NGHIỆP SÔNG HIẾU

Mã số thuế: 2900325621
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Tân Sơn, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI PHỦ QUỲ

Mã số thuế: 2900325082
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 18, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 2900328326
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trường Thắng, khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÀ PHÊ – CAO SU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325942
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 25, đường 48, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÍCH HẢI

Mã số thuế: 2900328284
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 170, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2900390074
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 195, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀ CƯƠNG

Mã số thuế: 2900391790
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số nhà 156, đường số 7, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KHẦM TIẾN

Mã số thuế: 2900462924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà bà Thợi, khối Tân Phú, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM TIẾN

Mã số thuế: 2900477825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà số 2, khối Đồng Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN HẢI MAI

Mã số thuế: 2900480105
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà bà ông Thị Mai, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

1 2 3 46