Ngành: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901084506
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THỊ TRẤN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901996527
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 02, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MIỀN TÂY

Mã số thuế: 2900352872
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Hồ Bá Điều, khối 250, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VŨ KỲ

Mã số thuế: 2900413959
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kỳ Sơn, Xã Phúc Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NÔNG PHÁT

Mã số thuế: 2901621126
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tây Hồ 2, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU KIM HOA

Mã số thuế: 2901571796
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Kim, đội 9, Xã Văn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ VA PHAT TRIÊN NÔNG NGHIÊÊP BÊN VƯNG VIETTIN

Mã số thuế: 2901896547
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xom 10, Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y SAO VIỆT

Mã số thuế: 2901591489
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trung Tâm, Xã Thọ Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DUY TÂN

Mã số thuế: 2902006934
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Triều Cảnh, Xã Hồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH XĂNG DẦU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902016322
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 14