Ngành: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

CÔNG TY TNHH INTERCON VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901520865
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN YÊN THÀNH. CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900491298-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HUỲNH HƯỜNG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901742201
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH T&T THẮNG ANH

Mã số thuế: 2901945113
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯỢNG HOÀI

Mã số thuế: 2900610724
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Phượng, khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU DẦN

Mã số thuế: 2901000376
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Phi Châu, khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THUỶ THIÊN

Mã số thuế: 2901508988
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 401, khối Tân Phú, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHÁNH DƯỢC PHẨM HUYỆN NGHĨA ĐÀN. CÔNG TY CP DƯỢC – VẬT TƯ Y TẾ NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900491298-010
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯỜNG TIẾP

Mã số thuế: 2901856696
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10B, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP BẢO TRÂM

Mã số thuế: 2901886355
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: đường Vương Thúc Mậu, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

1 2 3 37