Ngành: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC DIỆU VI

Mã số thuế: 2901309044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 2900328326
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trường Thắng, khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOÀI ĐƯỜNG

Mã số thuế: 2900390074
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 195, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THẮNG

Mã số thuế: 2900691385
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trường Thắng, khối Tân Phú, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUY HOÀNG

Mã số thuế: 2901572630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Huy Hoan, khối 1, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH MỸ

Mã số thuế: 2901789351
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KHOA BÍNH

Mã số thuế: 2901743212
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 58, đường Phạm Đình Toái, khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XD VÀ DV THƯƠNG MẠI THẮNG HÀ

Mã số thuế: 2901957743
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 50, đường Phủ Qùy, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC ĐÔNG TỰ

Mã số thuế: 2901793340
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 20, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC KIM DUY CHINH

Mã số thuế: 2901865891
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 16