Ngành: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẤU HỒNG

Mã số thuế: 2900668555
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI LIÊN THẮNG

Mã số thuế: 2901496524
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Ngọc Tịnh, số 163, khối Liên Thắng, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG KHOA

Mã số thuế: 2901855364
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI CENTURY

Mã số thuế: 2901398421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ NHẬT VIỆT

Mã số thuế: 2901577389
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Lăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NGUYÊN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2901499846
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 3A, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHIVA

Mã số thuế: 2901829237
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Xóm Phú Tân, Xã Tây Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2901851666
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP & THIẾT BỊ Y TẾ HÀ LINH

Mã số thuế: 2901925124
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Hợp Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM VÀ SẢN XUẤT HOÀNG PHÁT

Mã số thuế: 2902051856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Liên, khối Tân Phong, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 22