Ngành: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác

DOANH NGHIỆP TN HẢI MAI

Mã số thuế: 2900480105
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà bà ông Thị Mai, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MẠNH TÍN

Mã số thuế: 2901839027
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Thành, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THUYẾT LINH CHÂU

Mã số thuế: 2901855389
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Chu Đình Thuyết, xóm Trung Nam, Xã Quang Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MÁY TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: 2901905294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: khối 11, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV HT ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 2902041752
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Tân Đông, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐƯỜNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2900920250
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Mạnh Hùng Vương, khối 6, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐƯỜNG VƯƠNG

Mã số thuế: 2901969273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÂM TRÍ

Mã số thuế: 2901256177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN CHÍ TOÀN LAN

Mã số thuế: 2901742233
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HÀ TÌNH

Mã số thuế: 2901856294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 9