Ngành: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TĨNH HẢI

Mã số thuế: 2901785614
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUẢNG LAN

Mã số thuế: 2901785597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Chợ Ong, Xã Minh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XĂNG DẦU NGHI XUÂN

Mã số thuế: 2901798003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Hải, xóm Tân Nghĩa, Xã Nghi Xuân, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRIỀU HUỆ

Mã số thuế: 2901797994
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đào Ngọc Triều, xóm 7, Xã Nghi Văn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TUẤN CHÂU

Mã số thuế: 2901503676
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Diễn Mỹ, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN THINH

Mã số thuế: 2901530341
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Thinh, xóm Xuân Châu, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU TUẤN HẢI

Mã số thuế: 2901503644
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Tăng Đình Tuấn, Xóm 3, Xã Diễn Đồng, Huyện Diễn Châu, Nghệ An