Ngành: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

DOANH NGHIỆP TN HIỆU VÀNG NHƯ TRỊNH THUỶ

Mã số thuế: 2900328206
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LY HƯNG

Mã số thuế: 2901885143
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, Làng Phan, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN NGHĨA NHẬT

Mã số thuế: 2901297303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hùng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC THANH HÂN

Mã số thuế: 2901922846
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Tầng 1 Siêu thị chợ Mõ, xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN THẮNG MINH

Mã số thuế: 2900792915
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đức Thắng, khối Hoà Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC KIM NGÂN BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2901991790
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Ki ốt Kim Ngân Bảo Ngọc, Bến xe, Khối Hòa Trung, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG THÀNH LỘC

Mã số thuế: 2901865595
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN KIÊN LỤC

Mã số thuế: 2900809541
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Kiên, xóm 8, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VIỆT LINH

Mã số thuế: 2901047310
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Diên, Xã Đồng Văn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU DŨNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901100740
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Tân Thắng, Xã Tân Long, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

1 2 3 5