Ngành: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 1100598642-018
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN TÂN HOÀNG LONG

Mã số thuế: 2900735603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Đặng Bá Long, xóm 11, Xã Nghi Trung, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MIWON VIỆT NAM CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ VINH

Mã số thuế: 2600109933-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Đại lộ VI Lê Nin, xóm 7, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH HOAN

Mã số thuế: 2900494436
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÈ LỤC

Mã số thuế: 2901236036
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 209, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ANH TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2901069924
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 36 B, đường Đặng Tất, khối Thân Thành, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LƯU TRỌNG

Mã số thuế: 2900464960
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 87, đường Nguyễn Du, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TIN HỌC HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2900609976
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 36, Nguyễn Thị Định, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THANH AN

Mã số thuế: 2900229300
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Trường Thanh, khối 5, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An