Ngành: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 46 – CÔNG TY CỔ PHẦN CANIFA

Mã số thuế: 0107574310-029
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 110, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 47 – CÔNG TY CỔ PHẦN CANIFA

Mã số thuế: 0107574310-025
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 145, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, Nghệ An