Ngành: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác

CÔNG TY TNHH GARA LONG ANH

Mã số thuế: 2901855822
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CHI NHÁH CÔNG TY TNHH SONG TOÀN TD

Mã số thuế: 2901537717-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH GARA Ô TÔ PHI TUÂN

Mã số thuế: 2901848208
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HOANG CHIÊN PRO

Mã số thuế: 2901898174
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khôi Băc my, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BÌNH AN THÁI HÒA

Mã số thuế: 2902038012
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 209 đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THÁI NGUYÊN DƯƠNG

Mã số thuế: 2902037964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 05, ngõ 18, đường Lý Thường Kiệt, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901720303
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH BẠCH GIA AUTO

Mã số thuế: 2901917980
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH QUYẾT NAM PHONG

Mã số thuế: 2901830881
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 7, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV HỒ THẾ

Mã số thuế: 2902041167
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Hương, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 10