Ngành: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy

DOANH NGHIỆP TN VĂN ĐỊNH

Mã số thuế: 2900577636
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 8, đường Trần Phú, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MÔ TÔ LONG BÌNH

Mã số thuế: 2901905336
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 24A, đường Nguyễn Sỹ Sách, khối Vinh Tiến, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP ĐỨC QUANG

Mã số thuế: 2901918536
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 162, đường Ngô Đức Kế, khối 6, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An