Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

CÔNG TY BẢO HIỂM XUÂN THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0104345961-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Intimex Nghệ An, số 32, đại lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG – CHI NHÁNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0303099446-031
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Phòng 504, tầng 5, tòa nhà VCCI, số 01 đại lộ Lênin, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An