Ngành: Bưu chính

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900859574-030
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN YÊN THÀNH (MST ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 2901906957
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2900859574-033
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Làng Vạc Khối Tân Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ THÁI HÒA (MST ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 2901906996
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Đường Làng Vạc Khối Tân Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900859574-031
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

BƯU ĐIỆN THỊ XÃ HOÀNG MAI (MST ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 2901906964
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG (MST ỦY NHIỆM THU)

Mã số thuế: 2901907132
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2900859574-041
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2900859574-028
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

BƯU ĐIỆN HUYỆN THANH CHƯƠNG (MST UỶ NHIỆM THU)

Mã số thuế: 2901906900
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 5