Ngành: Chăn nuôi khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ LINH CHI

Mã số thuế: 2901863326
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 11, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH HUY

Mã số thuế: 2900766827
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xí nghiệp chè Ngọc Lâm, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DƯƠNG KHANG

Mã số thuế: 2901947047
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xí nghiệp Chè Ngọc Lâm, Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ PHÚC THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2902052384
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Cướm, Xã Diên Lãm, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ DÂU TẰM TƠ VÀ NÔNG NGHIỆP XÃ DIỄN KIM

Mã số thuế: 2902024757
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tiền Tiến 1, Xã Diễn Kim, Huyện Diễn Châu, Nghệ An