Ngành: Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NÔNG NGHIỆP SINH THÁI TÂN Ý

Mã số thuế: 2902047112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINWOOD

Mã số thuế: 2901943571
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Diễn, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI STH

Mã số thuế: 2901951526
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm 4, Xã Nghi Lâm, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An